ICカード登録 対応機種

ICカード登録の対応機種

項目 内容
カラー複合機 ApeosPort-V C2275注1
ApeosPort-V C2276
ApeosPort-V C3320
ApeosPort-V C3375注1
ApeosPort-V C3376
ApeosPort-V C4475注1
ApeosPort-V C4476
ApeosPort-V C5575注1
ApeosPort-V C5576
ApeosPort-V C5580注1
ApeosPort-V C5585
ApeosPort-V C6675注1
ApeosPort-V C6676
ApeosPort-V C6680注1
ApeosPort-V C6685
ApeosPort-V C7775注1
ApeosPort-V C7776
ApeosPort-V C7780注1
ApeosPort-V C7785
ApeosPort-VI C2271
ApeosPort-VI C3371
ApeosPort-VI C4471
ApeosPort-VI C5571
ApeosPort-VI C6671
ApeosPort-VI C7771
ApeosPort-VII C2273
ApeosPort-VII C3372
ApeosPort-VII C3373
ApeosPort-VII C4473
ApeosPort-VII C5573
ApeosPort-VII C5588
ApeosPort-VII C6673
ApeosPort-VII C6688
ApeosPort-VII C7773
ApeosPort-VII C7788
DocuCentre-V C2263
DocuCentre-V C2275注1
DocuCentre-V C2276
DocuCentre-V C3375注1
DocuCentre-V C3376
DocuCentre-V C4475注1
DocuCentre-V C4476
DocuCentre-V C5575注1
DocuCentre-V C5576
DocuCentre-V C5580注1
DocuCentre-V C5585
DocuCentre-V C6675注1
DocuCentre-V C6676
DocuCentre-V C6680注1
DocuCentre-V C6685
DocuCentre-V C7775注1
DocuCentre-V C7776
DocuCentre-V C7780注1
DocuCentre-V C7785
DocuCentre-VI C2264
DocuCentre-VI C2271
DocuCentre-VI C3371
DocuCentre-VI C4471
DocuCentre-VI C5571
DocuCentre-VI C6671
DocuCentre-VI C7771
DocuCentre-VII C2273
DocuCentre-VII C3372
DocuCentre-VII C3373
DocuCentre-VII C4473
DocuCentre-VII C5573
DocuCentre-VII C5588
DocuCentre-VII C6673
DocuCentre-VII C6688
DocuCentre-VII C7773
DocuCentre-VII C7788
モノクロ複合機 ApeosPort-V 3070
ApeosPort-V 4020
ApeosPort-V 4070
ApeosPort-V 5080
ApeosPort-V 5080 N
ApeosPort-V 6080
ApeosPort-V 6080 N
ApeosPort-V 7080
ApeosPort-V 7080 N
B9110 Light Publisher
B9125 Light Publisher
B9136 Light Publisher
DocuCentre-V 2060
DocuCentre-V 3060
DocuCentre-V 3070
DocuCentre-V 4070
DocuCentre-V 5080
DocuCentre-V 5080 N
DocuCentre-V 6080
DocuCentre-V 6080 N
DocuCentre-V 7080
DocuCentre-V 7080 N
プロダクションプリンター B9110 Light Publisher (Model-GX)
B9125 Light Publisher (Model-GX)
B9136 Light Publisher (Model-GX)
DocuColor 5656 PN
DocuColor 7171 P
Versant 180 Press
Versant 80 Press
Versant 80 Press (Model-2)
  • 注1後期(T2)モデルを含みます。

商品に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

商標について

商品に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

お問い合わせ